Yleinen

Category Archive
Sosiaalisten tarpeiden huomioiminen kotihoidossa -työkirja vastuuhoitajalle

Sosiaalisten tarpeiden huomioiminen kotihoidossa -työkirja vastuuhoitajalle

Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat Mirka Massinen ja Sini Koutuaniemi tuottivat kehittämistyönä opinnäytetyön yhteistyössä Kotipalvelu Päivikin kanssa. Yhteistä keskustelun tuloksena kehittämistarpeeksi hahmottui tarve ja toive edistää sosiaaliset tarpeet huomioivaa työotetta ikääntyneiden kotihoidossa. Opinnäytetyöstä syntyi työkirja, joka tulee olemaan osa yrityksen vastuutyöntekijämallia ja sitä voidaan käyttää arjen konkreettisena apuvälineenä. Tuotettu materiaali toimii yrityksessä myös kouluttamisen ja perehdyttämisen tukena. […]

Read More

Terveystiedon viidakko

Ohjeita ja neuvoja terveellisen elämän rakentamiseen tuntuu tulevan joka ”tuutista”. Mistä ikäihmiset löytävät parhaiten terveyteen liittyvää tietoa, vastauksia terveyspulmiin tai tietoa tarvitsemistaan palveluista? Kuinka ymmärrettävää tai luotettavaa tieto on? Useimmiten terveystietoa saa lääkärikäynnin yhteydessä, apteekkihenkilökunnalta ja muilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Monella iäkkäällä voi olla kuitenkin vaikeuksia ymmärtää sitä, mitä lääkäri sanoo. Tietoa on siis osattava etsiä […]

Read More