Sosiaalisten tarpeiden huomioiminen kotihoidossa -työkirja vastuuhoitajalle

Sosiaalisten tarpeiden huomioiminen kotihoidossa -työkirja vastuuhoitajalle

Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat Mirka Massinen ja Sini Koutuaniemi tuottivat kehittämistyönä opinnäytetyön yhteistyössä Kotipalvelu Päivikin kanssa. Yhteistä keskustelun tuloksena kehittämistarpeeksi hahmottui tarve ja toive edistää sosiaaliset tarpeet huomioivaa työotetta ikääntyneiden kotihoidossa.

Opinnäytetyöstä syntyi työkirja, joka tulee olemaan osa yrityksen vastuutyöntekijämallia ja sitä voidaan käyttää arjen konkreettisena apuvälineenä. Tuotettu materiaali toimii yrityksessä myös kouluttamisen ja perehdyttämisen tukena.

Lataa työkirja

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

Comments are closed.