Kotihoito ja kotipalvelut
Omaishoidon sijaistukset

Tarvitsetko tai tarvitseeko läheisesi apua päivittäisiin toimiin selviytyäkseen kotona?

Tarjoamme apua esim.

  • henkilökohtaisen hygienian hoitoon, pukeutumiseen yms.
  • asiointiin
  • kodinhoitoon
  • saattoapuna lääkäriin, virkistäytymiseen yms.
  • omaishoitajille sijaistuksia ja tukea asioiden hoidossa

Omahoitajuus

Keskeisintä työssämme on tuntea asiakas. Yksilöllinen ja turvan tunnetta vahvistava hoito mahdollistuu kun asiakas ja hoitaja tuntevat toisensa. Omahoitajuus tarjoaa myös läheisille mahdollisuuden osallistua ja suunnitella hoitoa yhdessä tutun hoitajan kanssa.